Privacybeleid

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Boomkwekerij Niels Dams in Zundert (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt van personen (“gebruiker” of “u”) die gebruik maken van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving te behandelen.

1. Verzamelde informatie

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten of wanneer u contact met ons opneemt:

– Naam, contactgegevens (waaronder e-mailadres, telefoonnummer en adres) en andere identificerende informatie.
– Informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals vragen, opmerkingen of verzoeken via ons contactformulier.

2. Gebruik van verzamelde informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

– Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van klantenservice.
– Het verwerken van uw bestellingen en het regelen van de aflevering.
– Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van ons aanbod aan uw behoeften.

3. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Gegevensbeveiliging

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om uw gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren.

5. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld. Indien er geen wettelijke vereisten zijn voor langere bewaartermijnen, zullen wij uw gegevens verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn.

6. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, om deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of verzoeken om de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

7. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Boomkwekerij Niels Dams
Adres: Egeldonkstraat 3, 4881 NH Zundert
Telefoonnummer: +31 6 12875869
E-mailadres: info@nielsdams.nl

We zullen ons best doen om uw vragen of verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.

× Hoe kan ik je helpen?